WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach

Podstawa prawna:
  • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.


Opłata:

Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa wynosi 17 zł.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
  • Romuald Dydiuk
  • Paweł Ładak


Wydział: Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 03

Nr telefonu: 82 5724907 wew. 121

Godziny pracy: 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

Procedura:

W celu otrzymania zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami należy złożyć podanie oraz do wglądu:

  • dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zameldowania i numerem ewidencyjnym PESEL,
  • paszport lub karta pobytu w przypadku obcokrajowca,


Uwagi:
  • Oryginały dokumentów należy przedstawić podczas składania wniosku.
  • Zaświadczenie o posiadaniu uprawnień nie uprawnia do kierowania pojazdami.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usług - wydanie zaświadczenia
      
2020-06-18