WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Podstawa prawna:
  • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019, poz. 341 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.


Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

  • Jedna fotografia,
  • Kserokopia prawa jazdy (do wglądu oryginał ważnego polskiego prawa jazdy),
  • Dowód tożsamości,
  • Dowód uiszczenia opłaty


Opłata:
  • 35 zł.
(Opłatę należy dokonać na konto BS w Parczewie O/Włodawa 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010)


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 3 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
  • Romuald Dydiuk
  • Paweł Ładak


Wydział: Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 03

Nr telefonu: 82 5724907 wew. 121

Godziny pracy: 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek
2020-05-08
Karta usług - wydanie międzynarodowego prawa jazdy
      
2020-06-18