WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Dzierżawa lub najem nieruchomości powiatuPodstawa prawna:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. tj. z dnia 2 kwietnia 2014 r.


Wymagane dokumenty:
Opłata:

BrakPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

6 miesięcy.

Wydłużony termin postępowania związany jest z koniecznością zlecenia wyceny. Sześciotygodniowy termin na złożenie wniosku o nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej., miesięczny termin ogłoszenia przetarguSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Główny Specjalista inż. Krzysztof Kieloch.

Wydział: Geodezji

Nr pokoju: 102

Nr telefonu: 825725090

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:
umowa najmu lub dzierżawy


Tryb odwoławczy:

Nie przysługujeProcedura:
  • Złożenie wniosku
  • Uchwała Zarządu Powiatu o wywieszeniu wykazu nieruchomości . (nie dotyczy oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy).
  • Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, (na stronie internetowej Starostwa, na tablicy ogłoszeń Informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie) .
  • Ogłoszenie   i przeprowadzenie przetargu. (Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu a na czas dłuższy niż 5 lat wymagana jest zgoda Rady Powiatu).
  • Zawarcie umowy najmu lub dzierżawy.


Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-14