WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publicznePodstawa prawna:


  1. ściami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z póź
  2. ściami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z póź
Wymagane dokumenty:
Opłata:
Brak


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
6 miesięcy. Wydłużony termin postępowania związany jest z koniecznością zlecenia wyceny. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest do zainteresowanego za pośrednictwem poczty.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Główny Specjalista inż. Krzysztof Kieloch

Wydział: Geodezji

Nr pokoju: 102

Nr telefonu: 82 57 25 090

Godziny pracy: W poniedziałki 08:00-15:30, od wtorku do czwartku 07:30 15:00

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji o odszkodowaniu


Tryb odwoławczy:
Wojewoda Lubelski za pośrednictwem Starosty włodawskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.


Procedura:
  • Złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania w przypadku wydzielenia części działki pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela,
  • Negocjacje wysokości odszkodowania z odpowiednim organem gminy, powiatu lub województwa w przypadku podziału na wniosek właściciela.


Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-14