WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Sprzedaż nieruchomości powiatuPodstawa prawna:
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:
Opłata:
Brak


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

6 miesięcy.

Wydłużony termin postępowania związany jest z koniecznością zlecenia wyceny. Sześciotygodniowy termin na złożenie wniosku o nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej., miesięczny termin ogłoszenia przetargu..Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Główny Specjalista inż. Krzysztof Kieloch.

Wydział: Geodezji.

Nr pokoju: 102

Nr telefonu: 82 57 25 090.

Godziny pracy: W poniedziałki 08:00-15:30, od wtorku do czwartku 07:30 - 15:00.

Sposób załatwienia sprawy:
akt notarialny.


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje


Procedura:
  • Złożenie wniosku o sprzedaż nieruchomości.
  • Zgoda Rady Powiatu wrażona w formie uchwały.
  • Uchwała Zarządu Powiatu o wywieszeniu wykazu nieruchomości .
  • Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, (na stronie internetowej Starostwa, na tablicy ogłoszeń Informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie)
  • Rozpatrywanie wniosków osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  • Ogłoszenie   i przeprowadzenie przetargu.
  • Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego .


Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-14