WSTECZ WSTECZ
Usługa: Udzielanie informacji dotyczących posiadanych nieruchomości, KW

Podstawa prawna:

  1. 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. z 28.10.2010r., Dz. U. nr 193, poz. 1287).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2001r., nr 38, poz. 454).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267).Opłata:

nie jest pobieranaPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. – Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) - nie dłuższy niż 30 dni.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

mgr inż. Kazimierz NilepiukWydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 101 (I piętro)

Nr telefonu: 82 57 25 090 wew. 25

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

na piśmie.Tryb odwoławczy:

Nie przysługujeProcedura:

Wniosek o udzielenie informacji.