WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wydawanie decyzji o zmianie Nr działki, powierzchni, połączenia działekPodstawa prawna:


  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. z 28.10.2010r., Dz.U. nr 193, poz. 1287).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2001r., nr 38, poz. 454).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post. administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267).
Wymagane dokumenty:
Opłata:

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. ( Dz. U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635)Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jedn. – Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.)- nie dłuższy niż 30 dni.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

mgr inż. Kazimierz NilepiukWydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 101 (I piętro)

Nr telefonu: 82 57 25 090 wew. 25

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

na piśmie.Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Procedura:
Wniosek o wydanie decyzji wraz z załączoną dokumentacją geodezyjną.


Uwagi:

Wszystkie błędy geodezyjne naprawiane są z urzędu, łącznie z wydaniem decyzji.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-15