WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Dzierżawa lub najem nieruchomości Skarbu PaństwaPodstawa prawna:


Wymagane dokumenty:
Opłata:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).Przewidywany termin załatwienia sprawy:

6 miesięcy.

Wydłużony termin postępowania związany jest z koniecznością zlecenia wyceny. Sześciotygodniowy termin na złożenie wniosku do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej., miesięczny termin ogłoszenia przetarguSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Mirosław Myć

Wydział: Geodezji

Nr pokoju: 101

Nr telefonu: 825725090

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

realizacja po złożeniu stosownego wnioskuTryb odwoławczy:

nie przysługujeProcedura:

1. Złożenie wniosku

2. Zarządzenie Starosty w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy lub najmu

3. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, (na stronie internetowej Starostwa, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie o zasięgu  obejmującym Powiat Włodawski).

4. Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu. (Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na     czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu i wymagana jest zgoda Wojewody Lubelskiego).

5. Zawarcie umowy najmu lub dzierżawy.Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-15