WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Sprzedaż nieruchomości Skarbu PaństwaPodstawa prawna:
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:
Opłata:
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

6 miesięcy.

Wydłużony termin postępowania związany jest z koniecznością zlecenia wyceny. Sześciotygodniowy termin na złożenie wniosku o nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej., miesięczny termin ogłoszenia przetargu..Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Mirosław MyćWydział: Geodezji

Nr pokoju: 101

Nr telefonu: 82 57 25 090

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

akt notarialnyTryb odwoławczy:

Nie przysługujeProcedura:


  • Złożenie wniosku o sprzedaż nieruchomości.
  • Zgoda Wojewody Lubelskiego wrażona w formie Zarządzenia.
  • Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, (na stronie internetowej Starostwa, na tablicy ogłoszeń Informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie)
  • Rozpatrywanie wniosków osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  • Ogłoszenie   i przeprowadzenie przetargu.
  • Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego .
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-15