WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Udzielenie porady prawnej w sprawach konsumenckichPodstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm.)


Wymagane dokumenty:
Opłata:

Brak jakichkolwiek opłatPrzewidywany termin załatwienia sprawy:


 • Udzielenie informacji lub porady telefonicznie – niezwłocznie.
 • W przypadku konieczności podjęcia interwencji pisemnie – wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu spraw do rzecznika.
 • Ostateczny   termin załatwienia sprawy zależny jest nie od rzecznika, tylko od złożoności sprawy, czasu oczekiwania na odpowiedź od przedsiębiorcy, stanowiska przedsiębiorcy, innych organów i instytucji
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Włodawie – Małgorzata DejnekaNr pokoju: 201; II piętro budynku Starostwa

Nr telefonu: 082 57 21 510; 082 572 56 90

Godziny pracy: wtorek od 15.30 do 20.30; czwartek od 15.30 do 20.30

Sposób załatwienia sprawy:


 • Konsumentowi przesyłana jest do wiadomości kopia wystąpienia do przedsiębiorcy i wszelka inna korespondencja prowadzona w jego sprawie.
 • Rzecznik powiadamia konsumenta o stanowisku przedsiębiorcy i ewentualnie o dalszej możliwości dochodzenia roszczeń.
 • Wnoszenie spraw do sądów powszechnych jest uprawnieniem a nie obowiązkiem rzecznika i o fakcie, czy dana sprawa kwalifikuje się do wniesienia do sądu jako sprawa konsumencka decyduje rzecznik
Tryb odwoławczy:

Nie przysługujeProcedura:


 • Wniosek konsumenta do rzecznika o wystąpienie do przedsiębiorcy.
 • Do wniosku winny być załączone wszystkie dokumenty w sprawie, w tym w szczególności : dokument zakupu towaru/usługi (paragon, faktura, rachunek, umowa), zgłoszenie reklamacyjne konsumenta do przedsiębiorcy, odpowiedź przedsiębiorcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy , dokument gwarancyjny, wszelką inną korespondencję w sprawie.
 • Konsument zgłasza sprawę o interwencję rzecznika u przedsiębiorcy osobiście w siedzibie rzecznika, ewentualnie meilowo (m.dejneka@powiat.wlodawa.pl), załączając   zeskanowane wszystkie niezbędne dokumenty z podaniem swojego numeru telefonu. W razie braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany telefonicznie do ich uzupełnienia.
Uwagi:
 • Porady i pomoc na wniosek udzielane są wyłącznie konsumentom, będącym mieszkańcami powiatu włodawskiego.
 • Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – definicja konsumenta na podstawie art. 22Kodeksu cywilnego. Jeśli więc osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła usługę/towar „na swoją firmę” w myśl przytoczonego przepisu nie jest ona konsumentem, a sprawa nie jest sprawą konsumencką.
 • Rzecznik konsumentów nie jest pełnomocnikiem (adwokatem) działającym w imieniu i na zlecenie konsumenta, natomiast w sprawach sądowych występuje na rzecz (obok) konsumenta.
 • Wzór wniosku konsumenta do Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Włodawie stanowi


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek konsumenta
      
2020-10-21
KLAUZULA INFORMACYJNA - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
2020-07-13