WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły lub placówki publicznej

Podstawa prawna:
  • art. 85 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)


Opłata:

Bez opłat.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wnioskuSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Joanna Omelczuk-Maśluch, Leszek PopikWydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202

Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 131 i 133

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o nadaniu szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły lub placówki publicznejTryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dostarczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty WłodawskiegoProcedura:
  • Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę niepubliczną może wystąpić o nadanie jej uprawnień szkoły publicznej.
  • Warunkiem nadania uprawnień jest przedstawienie pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty.
  • Na podstawie wniosku oraz opinii kuratora oświaty Starosta Włodawski wydaje decyzję o nadaniu albo odmowie nadania szkole lub placówce uprawnień szkoły lub placówki publicznej


Uwagi:

Procedurę stosuje się wyłącznie w sytuacji, gdy nadanie uprawnień szkoły lub placówki publicznej następuje po rozpoczęciu jej działalności.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usługi - nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły lub placówki publicznej
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły lub placówki publicznej
2020-06-19