WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Udzielenie dotacji z budżetu powiatu włodawskiego na realizację zadań publicznych

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)
  • rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).


Opłata:

Nie pobiera sięPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 60 po ostatecznym terminie złożenia ofertySprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Ewa Zaniuk, Monika WachulskaWydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202,203

Nr telefonu: 82/57 21 510 w.131,132

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Uchwała Zarządu Powiatu we Włodawie w sprawie przyznania dotacji. Podpisanie umowy na realizację zadania publicznegoTryb odwoławczy:

Nie dotyczyProcedura:

Dokumenty , które należy złożyć, są określone w ogłaszanym przez Zarząd Powiatu we Włodawie konkursie ofert na realizację zadań publicznych.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usługi - udzielenie dotacji z budżetu powiatu włodawskiego na realizację zadań publicznych
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna Udzielenie dotacji z budżetu powiatu włodawskiego na realizację zadań publicznych
      
2020-07-14