WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Sprowadzanie zwłok z zagranicy

Podstawa prawna:
 • Art. 14 ust.4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  (Dz.U . z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),
 • § 2, § 3 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz.1866), 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:

wniosek o sprowadzenie zwłok, oświadczenie wnioskodawcyOpłata:

Nie podlega opłacie.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż 3 dni od otrzymania wniosku  Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Ewa ZaniukWydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 203

Nr telefonu: 82/57 21 510 w.131,132

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

decyzjaTryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od jej otrzymaniaProcedura:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Rzeczypospolitej polskiej zwłok /urny z prochami powinien zawierać:
 1. imię lub imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki 
 2. data i miejsce urodzenia 
 3. ostatnie miejsce zamieszkania  
 4. data i miejsce zgonu, przyczyna zgonu
 5. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione 
 6. miejsce pochówku 
 7. nazwisko, imię, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dowodu tożsamości
 8. Środek transportu i nazwa uprawnionego podmiotu 


Uwagi:
 • Załącznik : wniosek o sprowadzenie zwłok, oświadczenie wnioskodawcy


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Oświadczenie wnioskodawcy -zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej
      
2020-06-19
Wniosek o sprowadzenie zwłok
      
2020-06-19
Karta usługi - sprowadzanie zwłok z zagranicy
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna - sprowadzenie zwłok
2020-06-19