WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Kierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r o postepowaniu w sprawach nieletnich
  (Dz. U z 2014 r. poz. 382),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej   z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755). 


Opłata:

Bez opłatPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po uzyskaniu wskazania prze Ośrodek Rozwoju Edukacji w WarszawieSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Ewa Zaniuk, Joanna Omelczuk - MaśluchWydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202, 203

Nr telefonu: 82/ 57 21 510 w. 131,132

Godziny pracy: 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

skierowanieTryb odwoławczy:

Nie dotyczyProcedura:
 • postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w mow,

 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora sądowego,

 • opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego( nie dotyczy nieletnich kierowanych na podstawie art. 26 ustawy o postepowaniu w sprawie nieletnich),

 • posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego,

 • odpis aktu urodzenia nieletniego,

 • zaświadczenie o zameldowaniu wraz z nr PESEL,

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane

 • aktualny odpis arkusza ocen,

 • ostatnie świadectwo szkolneZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usługi - kierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna skierowanie do MOW
2020-06-19