WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Cechowanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
    z dnia 24 lutego 1998 r.
Wymagane dokumenty:
Wniosek w dokumentach załączonych, w pokoju nr 001 lub u leśniczego. Wniosek winien być podpisany przez właściciela lub współwłaścicieli jeżeli tacy występują.


Opłata:

Nie wymaganaPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie poźniej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie poźniej niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Krzysztof Prudaczuk – Inspektor lub inni pracownicy wymienieni na stronie Starostwa (zakładka dokumenty do pobrania Wydział Środowiska i Rolnictwa)Wydział: Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie Al. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 001 (parter)

Nr telefonu: 82 57 23 090 (wewnętrzny 130), tel kom.516 430 830, tel kom. 667 224 395

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna. Postępowanie kończy się wydaniem świadectwa legalności pozyskanego drewna.Uwagi:

Cechowania drewna dokonuje się w miejscu jego pozyskania.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna cechowanie drewna
      
2020-06-19
Wniosek o legalizację drewna
      
2020-06-19
Wniosek o ocechowanie drewna
2020-06-19
IV, V Prudaczuk
2022-03-28
Karta usługi - cechowanie drewna
      
2020-06-19
II, III Prudaczuk
2022-01-25
II, III- Klepacki
2022-01-25
IV, V Klepacki
2022-03-28