WSTECZ WSTECZ
Usługa: Uzgadnianie projektu rekultywacji

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (


Opłata:

Nie wymaganaPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Justyna Bajuk – Inspektor wydziału Środowiska i RolnictwaWydział: Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie ul. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 001

Nr telefonu: 82 5724510 (wewnętrzny 130),

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie poźniej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Procedura:

Wniosek o uzgodnienie warunków rekultywacji oraz projekt rekultywacji, który powinien zawierać:

informacje o obszarze wymagającym rekultywacji, o funkcji pełnionej przez wymagającą rekultywacji powierzchnię ziemi, informacje o zapisach w planie zagospodarowania przestrzennego, określenie utraty wartości użytkowej gruntów, osobę obowiązaną do rekultywacji, planowany zakres, kierunek i sposób rekultywacji oraz termin jej zakończenia.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Karta usługi - rekultywacja
      
2020-06-19