WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnejPodstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Wniosek znajduje się na stronie internetowej Starostwa (zakładka dokumenty do pobrania Wydział Środowiska i Rolnictwa), lub  w pokoju nr 007

Załączniki:

  1. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
  2. Projekt zagospodarowania działki/działek sporządzony na mapie do celów projektowych z rozliczeniem w użytkach i w klasach bonitacyjnych powierzchni gruntów do wyłączenia potwierdzony przez geodetę uprawnionego lub osobę posiadając uprawnienia budowlane.
  3. Decyzje o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Kopia aktu notarialnego, operat z wyceny nieruchomości lub oświadczenie
    o wartości gruntu objętego wnioskiem w obrocie wolnorynkowym.
  5. Projekt budowlany do wglądu.


Opłata:

Decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowaniaSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Andrzej Markiewicz – Inspektor Wydziału Środowiska i RolnictwaWydział: Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie Al. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 007 (parter)

Nr telefonu: 82 57 23 090 (wewnętrzny 129),

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:
Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
2021-01-11
Wniosek na wyłączenie gruntów
      
2021-01-11