WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływającychPodstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

- Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających                   o długości do 24 m.

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego               2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających                o długości do 24 m.

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości  do  24 m i administrowania nimi.

Od dnia  1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m).
Wymagane dokumenty:

Wniosek o rejestrację można złożyć w postaci elektronicznej korzystając z aplikacji Konto Interesanta dostępnej pod adresem internetowym:

https://interesant.reja24.gov.pl/login

albo

w postaci papierowej korzystając z formularzy znajdujących się w karcie usługi.


Opłata:

Opłaty:

- opłatę w kwocie  80 zł pobiera się za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego,

- opłatę w kwocie  60 zł pobiera się za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego dla jednostek zarejestrowanych na podstawie dotychczasowych przepisów,

- opłatę w kwocie  15 zł pobiera się za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu               z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,

Opłaty należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie:

Nr 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, a obecnie podlega rejestracji ma obowiązek ją zarejestrować  w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 01.01.2022 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Andrzej Markiewicz- inspektorWydział: Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie ul. Piłsudskiego 24 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 007 (patrer)

Nr telefonu: 82 5724510, 82 5723090 wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:Tryb odwoławczy:
Procedura:
Uwagi:

Obowiązkowi rejestracji podlega:

  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

  1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
      
2020-06-19
Formularz do wniosku o rejestracje-właściciel załącznik
2021-03-03
Formularz do wniosku o rejestracje-własciciel
2021-03-03
Dane jednostki
2021-03-03
Formularz do wniosku o rejestracje-armator
2021-03-03
Formularz do wniosku o rejestracje-dane jednostki
2021-03-03