WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.w sprawie połowu ryb oraz warunkow chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie


Wymagane dokumenty:

Wniosek.

Zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb.

Zdjęcie 1 szt.

Dowod osobisty (do wglądu).

Dowod wpłaty.


Opłata:

Za wydanie karty wędkarskiej – 10 zł.

Nr konta Starostwa Powiatowego we Włodawie: 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie poźniej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczegolnie skomplikowane – nie poźniej niż w ciągu dwoch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Andrzej Markiewicz- inspektor.Wydział: Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie ul. Piłsudskiego 24 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 007 (patrer)

Nr telefonu: 82 5724510, 82 5723090, wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego


Uwagi:
  • Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
  • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połow ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
  • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
  • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połow ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połow w tych wodach.
  • Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy   dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek na kartę łowiectwa podwodnego
      
2020-06-19
Wniosek na kartę wędkarską
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna - karta wędkarskiej uprawniającej do amatorskiego połowu ryb
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna połów ryb kuszą
      
2020-06-19
Karta usługi - wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
      
2020-06-19