WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zgłoszenie eksploatacji instalacji, której eksploatacja wymaga zgłoszeniaPodstawa prawna:
Wymagane dokumenty:
Opłata:
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Procedura:
Uwagi: