WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE
Usługa: Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Podstawa prawna:
 • art. 78 ust. 2 pkt 1 oraz art. 140 mb pkt 2  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r . - Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. 2018 r. poz. 1990, zm.)


Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu
 • Kserokopie dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawę załatwia się w dniu złożenia wniosku.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Wanda Czubacka
 • Małgorzata Dąbrowska
 • Kamil Kasztelan
 • Kamil Kozaczuk


 • Wydział: Komunikacji ,Transportu i Dróg

  Nr pokoju: 004

  Nr telefonu: 082 5725486

  Godziny pracy: 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30

  Sposób załatwienia sprawy:

  Sprawę załatwia się w dniu złożenia wniosku.  Tryb odwoławczy:
  Na decyzję odmawiającą rejestracji pojazdu, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włodawskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


  Załączniki:

  Nazwa Zarządzanie Data dodania
  Zawiadomienie o sprzedaży
        
  2020-06-18
  Karta usługi - złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu
        
  2020-06-18