WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru oraz kopię:

a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo

b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo

c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo

d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej


Opłata:
Za wpis do rejestru zwierząt – 26 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego we Włodawie  nr konta: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, do siedmiu dni od daty złożenia wniosku.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Justyna Bajuk - inspektor

Wydział: Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie ul. Piłsudskiego 24 22-200 Włodawa

Nr pokoju: pokój numer 006 (parter)

Nr telefonu: 82 5721510, 82 5723090, wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

Wpis do rejestru zwierzątUwagi:
Posiadacz zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom w przewozie przez granice państwa, na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także 

prowadzący ich hodowlę jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru, nie dotyczy:

• ogrodów zoologicznych,

• podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu  zwierzętami,

• czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.

Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna wpis do rejestru zwierząt
      
2020-06-19
Wniosek o rejestrację zwierząt egzotycznych
      
2020-06-19
Karta usługi - wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
      
2020-06-19