WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złóż kopalin

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze – art. 93 ust. 1 i 2
  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem węglowodorów.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2016 r.  r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.


Opłata:
  • Opłatę skarbową za decyzji w kwocie 10 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
    36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
  • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Inspektor Grażyna KadrowWydział: Środowiska i Rolnictwa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu: 82 5721 510, 825723090 wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja - zezwolenieTryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.Procedura:

W celu uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację należy przedłożyć: wniosek o zatwierdzenie dokumentacji, 4 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz 4 egzemplarze dokumentacji w wersji elektronicznej

Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
      
2020-06-19
Druk wniosek o zatwierdzenie dokumencji
      
2020-06-19
Klauzula informacyjna zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
      
2020-06-19
Karta usługi - zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologicznoinżynierskiej i geologicznej złóż kopalin
      
2020-06-19