WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wydanie zaświadczenia w sprawie potwierdzenia danych technicznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w  sprawie  dodatków  mieszkaniowych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


Opłata:
 • Opłata skarbowa.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Specjalista Honorata Rybczyńska

Wydział: Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju: 10

Nr telefonu: Specjalista Honorata Rybczyńska 82 5723090 w 128.

Godziny pracy: Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00 Wtorek-Piątek godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
 • Zaświadczenie


Tryb odwoławczy:
 • Zażalenie


Procedura:
 1. Należy złożyć wniosek zgodnie z § 5, ust. 2 rozporządzenia w  sprawie  dodatków  mieszkaniowych.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. szkic budynku opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego -1 egz. lub nr pozwolenia na budowę,
 2. dokument potwierdzający własność budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż siedem dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku).
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie potwierdzenia danych technicznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego
      
2020-06-18
Karta usług wydanie zaświadczenia w sprawie potwierdzenia danych technicznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego
      
2020-06-17
Klauzula informacyjna - zaświadczenia w sprawie potwierdzenia danych technicznych
      
2020-06-17