WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych

Podstawa prawna:


  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183),
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 434),
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 914)
Wymagane dokumenty:

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac  geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Dokumenty, o których uwierzytelnienie wnioskodawca występuje.
Opłata:

Opłata naliczana jest zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) według zasad określonych w załączniku do ustawy.

Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Uwierzytelnienie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o ich uwierzytelnienie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Pan Tomasz Olszewski – pokój 003 ( parter)Wydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 003 ( parter)

Nr telefonu: (82)57 23 921 lub (82) 57 21 580 wew. 23

Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w  rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183). Uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa wyżej, następuje na wniosek złożony do właściwego organu, który przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację.Uwagi:

Wzór wniosku o uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznychZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KLAUZULA INFORMACYJNA - Wydział Geodezji
2020-07-13
WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH LUB KARTOGRAFICZNYCH
      
2020-07-13
Karta - Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych
2020-07-13