WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2019 r., poz. 2140).


Wymagane dokumenty:
 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego
  w zakresie przewozu osób.

 2. Wszystkie wypisy z licencji (w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości) lub wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych
  (w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego).

 3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.Opłata:

BrakSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata TorbiczWydział: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy: poniedziałek 8 – 16 wtorek – piątek 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
 1. Należy wypełnić wniosek.

 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.

 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.

 4. Po przyjęciu zawiadomienia nastąpi weryfikacja czy przysługuje zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji.

 5. Po ustaleniu wysokości części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów
  z licencji następuje jej zwrot na rachunek bankowy lub przelewem pocztowym.Uwagi:
 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 2. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji (na rachunek bankowy, przelewem pocztowym).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
      
2020-06-18