WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zawieszenie wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2013 r., poz. 1414).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczyOpłata:

BrakSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata TorbiczWydział: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy: poniedziałek 8 – 16 wtorek – piątek 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
 1. Należy wypełnić wniosek i dokonać opłat.
 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.
 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wydana licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie.


Uwagi:
 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji (na rachunek bankowy, przelewem pocztowym).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.